Kardiyo Testi INFAI

Yeni Test şu anda kullanıma hazırdır

 

Lipoproteinler ve kardiyovasküler hastalık

Lipoproteinler açıkça ayırt edilebilen, standartlaştırılmış sınıflar olarak görünmez, ancak küçük ve yoğun parçacıklarından büyük ve daha az yoğun olanlara bir bütün oluşturmaktadır. Daha yakından incelendiklerinde, lipoproteinler, lipoprotein alt sınıfları (alt fraksiyonlar olarak da adlandırılır) olarak adlandırılan kategorilere ayrılabilir. Bu alt sınıflar sadece büyüklük, yoğunluk ve kompozisyon ile değil aynı zamanda aterojenlikleri ile de ayırt edilir.

LDL ve HDL'yi ölçmenin kardiyovasküler riski belirlemedeki önemi günümüzde tartışılmaz. Her iki parametre de, statinlerle (lipit düşürücü ilaçlar) olası tedavinin gösterimi ve tedavi kontrolü için kullanılır. Almanya'da, lipoproteinlerin (LDL-C ve HDL-C) kolesterol içeriğini ölçen enzimatik testler bunun için kullanılmaktadır. LDL-C için, daha yoğun statin tedavisinin önerilebileceğine dayanarak, statinlerle tedavi için bilinen müdahale sınırlarının yanı sıra tedavi izleme için hedef aralıkları vardır.

 

Neden lipoprotein alt sınıfları ölçülmelidir?

Lipoprotein alt sınıfları kardiyovasküler hastalık (CVD) için risk faktörleri olarak giderek daha önemli hale gelmektedir. Lipoprotein alt sınıflarındaki kolesterol, parçacık konsantrasyonu, parçacık büyüklüğü ve CVD arasındaki ilişki bir dizi çalışmada kanıtlanmıştır. LDL fraksiyonu içinde, özellikle küçük LDL partikülleri, CVD riski ile pozitif ilişkilidir. Birkaç yıl boyunca, artık, enzimatik testlerin kardiyovasküler risk için en uygun belirleyici olmadığı kabul edilmiştir. Bu, kısmen geleneksel testin LDL partiküllerinin kolesterol fraksiyonunu ölçmesi nedeniyledir. Sonuç olarak, özellikle yüksek kardiyovasküler risk bu spesifik alt sınıfa atfedilse de, küçük LDL partikülleri (sdLDL partikülleri) yetersiz temsil edilmektedir. LDL partiküllerinin (LDL-P) özellikle kardiyovasküler risk için önemli ölçüde daha iyi bir belirleyici olmasının nedeni budur.

 

Yeni test nasıl çalışır ve neden daha doğrudur?

Modern SampleJet otomasyon teknolojimiz sayesinde, yüksek akım kullanarak tam otomatik bir şekilde 24 saat içinde 200 serum numuneye kadar ölçebilmekteyiz. 2-8°C'ye entegre numune soğutma genel yaşlandırma işlemlerini en aza indirir ve böylece elde edilen analiz sonuçlarının kalitesini ve güvenilirliğini arttırır. Tam otomatik işleme ve değerlendirme, miyokard enfarktüsü için potansiyel bir riskin optimum değerlendirilmesi için bize 29 parametre verir.

¹H spektrumundaki farklı rezonans frekansları analiz edilerek, incelenen moleküller ve çok moleküllü parçacıklar (lipoproteinler gibi) hakkında sonuçlar çıkarılabilir (Şekil 1). Bu, farklı lipoproteinlerin olduka ayrıntılı bir analizine izin verir. Sadece HDL, LDL, VLDL ve IDL oranını belirlemek değil, aynı zamanda fraksiyonları büyük ve küçük parçacıklara bölmek de mümkündür.

Şekil 1: Serum içinde lipoproteinlerinin CH2 ve CH3 gruplarının ¹H spektrumu.


Elbette ki, lipoproteinlerin bu ayrıntılı muayenesi tıbbi olarak önemlidir. Özellikle, küçük LDL parçacıklarına (küçük yoğun LDL; sdLDL) daha yüksek bir aterojenik potansiyel atanmıştır. Büyük LDL partikülleri (LDL fenotip A olarak bilinir) çoğu insanda baskındır. Bununla birlikte, insanların %10-30'unda, sdLDL'nin daha yüksek bir oranı vardır (immün fenotip B). Geleneksel enzimatik testte SdLDL, düşük kolesterol içeriğine sahip olduğu için önemsiz görülmektedir. Dolayısıyla, risk seviyesi bazı hasta popülasyonları için potansiyel olarak yanlış değerlendirilebilir. Bu problem genellikle statinlerle yapılan tedavi sırasında daha büyüktür, çünkü bu tedavi LDL alt fraksiyonlarında da bir kaymaya neden olur.

 

Hangi hastalar test edilmelidir?

Genelde tüm hastalar yeni ölçüm yönteminden yararlanabilir. Tedavi için karar limitine bağlı olarak, genel olarak %10-30'unun farklı bir risk grubuna atanması beklenir, bu da potansiyel olarak bir tedavi seçeneğinin seçilmesine neden olabilir. Ateroskleroz / Damar sertleşmesi-tıkanıklığı riski arttıkça hastalar için hesaplanan fayda artmaktadır. Ancak, yeni testin hangi hastalarda kullanılması gerektiği ile ilgili profesyonel bir kurumdan henüz net bir öneri yoktur. Bizim açımızdan, şüpheli aile öyküsü olan ve erken tedavinin düşünüldüğü genç hastalarda kullanılması özellikle yararlı görünmektedir. Ayrıca, ateroskleroz riski yüksek olan, örneğin bilinen CHD veya diyabet hastaları için en azından bir muayene düşünülmelidir. LDL alt fraksiyonlarının kayması nedeniyle, yeni test yardımıyla tedavi izlenmesi en azından seçilen hastalarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Test hakkında daha ayrıntılı bilgi Cardio Test INFAI® broşürümüzde bulunabilir.

 

İndirmeler

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen als Nutzer das bestmögliche Nutzererlebnis zu ermöglichen. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich mit unserem Einsatz von Cookies einverstanden. Details erfahren Sie hier.