Gastrik boşaltım hızını belirlemek için 13C-Oktanoik asit nefes testi

 

Gastromotal'ın özellikleri

 • Radyoaktif değildir.
  Sintigrafi radyoaktif izotopların kullanımını gerektirir. 13C kararlı bir izotoptur ve bu nedenle radyoizotop kullanan bir testten doğal olarak daha güvenlidir.

 • Uygun maliyetli.
  13C-Octanoik Asit testi sintigrafi maliyetinin çok altında bir değerle yapılabilir ve ultrason görüntülemesinden daha kesindir.


Gastromotal kullanımı için endikasyonlar

Gastromotal katı gıdaların mideden ince bağırsak içine hangi hızda geçtiğini belirlemek için bir 13C-Oktanoik Asit nefes testidir. Gastrik hareketlilik şeker hastalığı, ülser dışı dispepsi, GÖRH (Gastroözofageal reflü hastalığı) dahil bir dizi klinik durumdan ve bazı ameliyat sonrası koşullardan etkilenmektedir. Gastrik hareketliliği etkileyen ilaçlardaki son gelişmeler yönteme olan ilgi seviyesini artırmıştır.

INFAI bu test için klinik çalışmaları tamamlamıştır ve şu anda Avrupa-çapında bir Pazarlama Yetkisi için bir başvuru yapmaktadır. Kit şu anda belirtilen hasta bazında kullanım ve uygun etik izinleri ve lisans muafiyetleri yürürlükte bulunan araştırma uygulamaları için kullanılabilirdir.

Gastromotal’ın Test Prensibi ve Protokolü

 


Gastrik boşaltımı belirlemek için mevcut durumdaki kullanılabilir teknikler (sintigrafi ve ultrason görüntüleme) önemli eksikliklere sahiptir, bu nedenle yeni ve daha iyi bir test oldukça değerli olacaktır. Ghoos ve arkadaşları (Gastroenterology, Vol 104, 1640-1647, 1993) substratın bir yumurta test yemeği içine yerleştirildiği ve nefesteki 13CO2’nin izlendiği bir 13C-Oktanoik Asit nefes testini açıklamışlardır. 13C-Oktanoik Asit tereyağı gibi gıdalarda doğal olarak bulunan bileşenlerin bir parçası olarak ortaya çıkar, bu yüzden hiçbir yan etki beklenmemektedir. Atılım (ekskresyon) eğrisinin INFAI’de geliştirilen bir prosedür kullanılarak yapılan matematiksel analizi gastrik boşaltım hızının belirlenmesine olanak verir. Test, gastrik hareketlilik sorunları olan hastaların belirlenmesi ve hareketlilik artırıcı ilaçların değerlendirilmesi için non-invaziv bir yaklaşım sağlar.

Bir gece yemek yemeyen hasta çiğ yumurta sarısı ile karıştırılan, pişirilen ve ekmek, tereyağı ve 150 ml kahve ya da çay ile servis edilen 13C-Oktanoik Asiti midesine indirir. Bu formda 13C-Oktanoik Asit emildiği ince bağırsağa ulaşana kadar salınmaz ve karaciğerde hızlı bir şekilde metabolize edilir. Üretilen 13CO2 nefeste hemen belirir ve hastanın bir kamış içine üflemesinin istenmesiyle kapatılan ve analiz için saklanan cam tüpler içinde numune alınır. İki nefes numunesi testten hemen önce, 10 nefes numunesi test yemeğinden sonra 15 dakikalık aralıklarda ve diğer üç tanesi 30 dakikalık aralıklarda, 240 dakikalık bir toplam ölçüm süresinde toplanır. Tüpler 13CO2-analizi için nitelikli bir laboratuvara yollanır ve atılım (eksresyon) eğrisi normal ve azalan gastrik hareketliliği ayırt etmek için matematiksel olarak analiz edilir. INFAI tarafından geliştirilen matematiksel bir prosedür ve yazılım paketi kullanılarak iki parametre (Gastrik Boşaltım Katsayısı ve Yarı Gastrik Boşaltım Zamanı) hesaplanır ve rapor edilir.

Test, katı maddenin ince bağırsağa ulaştığı zamanı doğru olarak tayin ettiğinden dolayı test yemeğinin hazırlanması testin etkinliği için çok önemlidir. Test yemeğinin yanlış olarak hazırlanması durumunda işaret sıvı fazda midenin dışına çıkabilir ki bu azalan gastrik hareketliliği maskeleyecektir.

Ongoing study for Gastromotal

Study: Gastromotal; Eudra CT Number: 2011-002782-38

Gastromotal 1-¹³C-Caprylic Acid breath test in the diagnosis and evaluation of therapeutic outcome in patients with dyspeptic symptoms and delayed emptying. Sponsor: INFAI

 

Gastromotal Patent

 • EP1553987, Method for determining gastric evacuation using a 13C-labelled test meal, European Patent, 01.08.2007
 • US20060057181, Method for determining gastric evacuation using a 13C-labelled test meal, US Patent, 16.03.2006
 • US20120071728, Method for determining gastric emptying, US Patent, 22.03.2012
 • WO2004037298, Method for determining gastric evacuation using a 13C-labelled test meal, International Patent, 06.05.2004

Yayınlar

 • Ghoos YF, Maes BD, Geypens BJ, Mys G, Hiele MI, Rutgeerts PJ, Vantrappen G (1993): Measurement of gastric emptying rate of solids by means of a carbons-labeled octanoic acid breath test. Gastroenterology 104(6): 1640-7. PUBMED

 • Pfaffenbach B, Wegener M, Adamek RJ, Wissuwa H, Schaffstein J, Aygen S, Hennemann O (1995): Non-invasive ¹³C octanoic acid breath test for measuring stomach emptying of a solid test meal--correlation with scintigraphy in diabetic patients and reproducibility in healthy probands. Z. Gastroenterol. 33(3): 141-5. PUBMED

 • H. Steinbrede, S. Aygen, C. Steinborn (1997): KC 11458, a new motilin agonist, is effective in the acceleration of gastric emptying in healthy male volunteers Gut 29: A155 mit dem doi: https://doi.org/10.1016/S0016-5085(98)83430-6.

 • Choi, MG., Camilleri M., Burton DD., Zinsmeister AR., Forstrom LA., Nair KS. (1998): Reproducibility and simplification of ¹³C-octanoic acid breath test for gastric emptying of solids. Am. J. Gastroenterol. 93: 92-98. PUBMED

 • Maes BD., Spitz B., Ghoos YF., Hiele MI., Evenepoel P, Rutgeerts PJ. (1999): Gastric emptying in hyperemesis gravidarum and non-dyspeptic pregnancy. Aliment Pharmacol Ther 13: 237-243. DOI

 • H. Steinbrede, S. Aygen, G.Eibes, C. Steinborn: The effect of multiple doses of KC 11458, a new motilin agonist, on gastric emptying of a solid test meal in healthy male volunteers,  Gastroenterology 114, No. 4, G3455 DOI: https://doi.org/10.1016/S0016-5085(98)83431-8

 • RUSSO, J. E. STEVENS, N. GILES, G. KRAUSE, D. G. O’DONOVAN, M. HOROWITZ, K. L. JONES: Effect of the motilin agonist KC 11458 on gastric emptying in diabetic gastroparesis, Aliment Pharmacol Ther 2004; 20: 333–338. https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2004.02066.x
Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen als Nutzer das bestmögliche Nutzererlebnis zu ermöglichen. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich mit unserem Einsatz von Cookies einverstanden. Details erfahren Sie hier.