Pancreo-Lip 

Pankreas işlevinin tanısı için 13C-Karışık Trigliserid nefes testi

 

Özellikleri

 • Radyoaktif değildir.
  13C kararlı bir izotoptur ve bu nedenle radyoizotop kullanan bir testten doğal olarak daha güvenlidir.

 • Uygun maliyetli.
  13C kararlı bir izotoptur ve bu nedenle radyoizotop kullanan bir testten doğal olarak daha güvenlidir.


Kullanım için endikasyonlar

Lipaz aktivitesindeki bir azalma pankreas işlevi bozukluğunun erken bir göstergesidir. Pancreo-Lip yaşayan organizmada lipaz aktivitesinin belirlenmesi vasıtasıyla pankreas işlevi bozukluğunu belirlemek için bir 13C-Karışık Trigliserid nefes testidir.

Sekretin-serulein testi gibi doğrudan pankreas işlevi testleri rutin tanısal kullanım için uygun değildir, çünkü zaman alıcı, pahalı, invazivdirler ve uluslararası olarak standardize edilmemişlerdir. Floresein dilaurat testi ve dışkı kimotripsin aktivitesi gibi dolaylı testlerin tümü sınırlı hassasiyete sahiptir. Fekal elastaz-1’in belirlenmesi mevcut kullanımdaki en parlak testtir ancak dışkı testleriyle bağlantılı tüm eksikliklere sahiptir.

Vantrappen ve ark. (Gastroenterology, Vol 96, 126-134, 1989) 13C işaretli bir karışık trigliserid substratı kullanan bir pankreatik lipaz nefes testini ilk olarak açıklamıştır. O zamandan bu yana birkaç yazar testi daha fazla değerledirmiştir. INFAI ile birlikte yürütülen klinik araştırmalar (Löser ve ark. Scand. J. Gastroenterol. Vol 33, 327-334, 1998) pankreas yetmezliğini belirlemek için testin değerli bir tanı aracı olduğunu göstermiştir.

INFAI bu test için klinik çalışmaları tamamlamaktadır ve Avrupa-çapında bir Pazarlama Yetkisi için bir başvuru yapma hazırlığındadır. Kit şu anda belirtilen hasta bazında kullanım ve uygun etik izinleri ve lisans muafiyetleri yürürlükte bulunan araştırma uygulamaları için kullanılabilirdir.

 

Test Prensibi ve Protokolü13C-Karışık Trigliserid (200 mg Gliseril, saf toz halindeki 1,3-Dioktadekanoat 2-oktanoat-1-13C) krem şokola ile karıştırıldığında ve kızartılmış ekmekli bir test yemeğinde uygulandığında pankreatik lipaz tarafından hidrolize edilir. Bu hidrolizin ürünlerinden birisi olan 13C-Oktanoik asit hızlı bir şekilde karaciğerde nefeste salınan 13CO2’ye katabolize edilir. 13CO2 atılım (eksresyon) eğrisi pankreatik lipaz aktivitesinin normal ve patolojik seviyelerini ayırt etmek için kullanılabilir.

6 saatlik yemeksiz bir süreden sonra hasta bir dilim kızartılmış ekmek (100g) üzerine sürülen krem şokola (10 g) ile karıştırılmış 13C-Karışık trigliserid (200 mg Gliseril, saf toz halindeki 1.3-Dioktadekanoat 2-oktanoat-1-13C) ve tereyağından (15g) oluşan standardize edilmiş bir test yemeğini midesine indirir. Test yemeğine 150 ml’lik bir fincan kahve, çay ya da su eşlik eder.

Pancreo-Lip için test protokolü rahat ve hasta dostudur ve yaklaşık 250 dakika alır. Test yapılırken hastanın bir dinlenme pozisyonunda bulunması tavsiye edilir. Test taban çizgisi (baseline) numunelerinin alınmasıyla başlatılır. Hasta nazik bir şekilde plastik bir kamışla lastik bir tıpayla kapatılan cam bir tüpün içine üfler. İki taban çizgisi (baseline) numunesi alınır, bundan sonra hasta test yemeğini yer. Test yemeği bittiğinde 30 dakikalık aralıklarda 8 nefes numunesi daha alınır. Numune tüpleri orjinal kit paketine yerleştirilir ve 13CO2’nin testpiti için nitelikli bir laboratuvara gönderilir.

13CO2 atılım (ekskresyon) eğrileri çeşitli düzeyde pankreas yetmezliğinin tanımlanmasına olanak veren INFAI tarafından geliştirilmiş bir prosedür kullanılarak matematiksel olarak analiz edilir.

 Pancreo Patent

 • EP1560603, Method for measuring pancreatic metabolism, European Patent, 07.03.2007
 • US7762957, Method for measuring pancreatic metabolism, US Patent, 27.07.2010
 • WO2004043498, Method for measuring pancreatic metabolism, International Patent, 27.05.2004

Yayınlar

 • Comparative clinical evaluation of the ¹³C-Mixed-Triglyceride breath test as an indirect pancreatic function test
  Löser C., Brauer C., Aygen S., Hennemann O., Fölsch U.R; Scand. J. Gastroenterol. 33 (1998) 327-334
Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen als Nutzer das bestmögliche Nutzererlebnis zu ermöglichen. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich mit unserem Einsatz von Cookies einverstanden. Details erfahren Sie hier.