Helicobacter Test INFAI için hasta bilgilendirme

Helicobacter Test INFAI® hekiminizin, midenizde dispepsiye (indigesyon) ve ülsere neden olan bir enfeksiyon olup olmadığını anlamak için sizlere reçete edebileceği basit bir testtir. Test hiçbir şekilde rahatsız edici ya da zararlı değildir ve sadece yaklaşık 45 dakikada tamamlanabilmektedir.

Test doktorunuzun kullanımına uygun, nefes testi olarak adlandırılan yeni bir teşhis yöntemidir. Bu, doktorunuzun alacağı tüm örneklerin kan ya da idrar değil soluk örnekleri olacağı anlamına gelmektedir. Sizden, testten önceki altı saat boyunca sadece su içmeniz istenecektir. Antibiyotik ya da kimi mide ilaçlarını kullandıysanız test sağlıklı sonuç vermeyecektir; bu nedenle bu tip ilaçları test öncesinde belli süre kullanmamanız gerekmemektedir.

 

Örnek alma

Taban değer t0  için örneklendirme

  Test, taban değeri belirlemek için alınacak nefes örneklerinin toplanması ile başlamaktadır. Hasta beyaz kapaklı örnek kaplarının her ikisine, bir kamış aracılığıyla yavaşça üfler.


¹³C-üre uygulaması

  Gastrik boşalmayı geciktirmek için içilen 200 ml portakal suyunun ardından, test solüsyonu (30 ml su içerisinde çözünmüş 75 mg ¹³C-üre) hızlı bir şekilde içilir.

 

30 dakika değeri t30 için örneklendirme

  A0-min. Wert Test solüsyonunun alımından yarım saat sonra, mavi kapaklı numune kaplarına ikinci nefes örnekleri alınır. Güvenlik ve gizliliği garantiye almak için barkodlu etiketler kullanılmaktadır. INFAI ya da diğer yetkili laboratuvarlar nefes örneklerinizi analize tabi tutup Helicobacter pylori olup olmadığını rapor edeceklerdir.

 

Nefes testinin değerlendirilmesi

 
Aktif bir Helicobacter pylori enfeksiyonu durumunda, ¹³C-zenginleştirilmiş üre metabolize olarak hastaların nefes örneklerinde saptanabilen ¹³C-zenginleştirilmiş karbon dioksitin çıkışını sağlar.

 

Nefes örneklerinin analizi

   Analiz bir İzotop Oranı Kütle Spektrometresi kullanılarak yapılmaktadır. Avrupa Topluluğu kesin ölçümler ve doğru bir test sonucunu garanti etmek amacıyla, analitik metotlar için minimum özellikleri belirlemiştir.Daha detaylı bilgi

Hekimler eskiden midede çok az mikrobun sağ kalabileceğine çünkü gıdaların sindirimine yardımcı asidin onları öldüreceğine inanırlardı. 1983'de Helicobacter pylori isimli bir bakterinin sadece midede yaşamakla kalmayıp aynı zamanda ülser hastalarının midelerinde de hemen hemen her zaman bulunduğu gösterildi. Eğer enfeksiyonu aldıysanız, büyük olasılıkla bir miktar bakteriyi belki de yıllar önce yuttunuz ve yaşadığınız belirtiler ancak şimdi görünür hale geldi. Dispepsi probleminin nedeni, bakterinin midede sağ kalmak için kullandığı mekanizma da olabilir ve bu bir ülser durumu ile sonuçlanabilir.

Aynı hayatta kalma mekanizması, aynı zamanda bizlere Helikobakter'i nefes testi ile saptama olanağı tanımaktadır. Helikobakter midede normal koşullarda bulunan bir madde olan üreyi büyük miktarlarda hızla parçalayabilen birkaç bakteriden biridir. INFAI nefes testinde, radyo aktif olmayan (ve bu nedenle zararsız) bir izotop ile işaretlenmiş üreden küçük bir miktar içersiniz. Ürenin Helikobakterler tarafından parçalanması neticesinde üretilen işaretli karbon dioksit solunum yoluyla vücuttan atılırken, kütle spektrometresi olarak adlandırılan spesifik bir araçla kolayca tespit edilebilir. Eğer nefesinizde işaretlenmiş karbon dioksit miktarı çok azsa, neredeyse kesin olasılıkla enfekte olmadığınızı ve test sonucunun negatif olduğunu söylemek mümkündür.

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen als Nutzer das bestmögliche Nutzererlebnis zu ermöglichen. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich mit unserem Einsatz von Cookies einverstanden. Details erfahren Sie hier.